Portfolio

Verduurzamen braakliggende terreinen

Breda kent een groot een aantal braakliggende terreinen (zie ook De Zoete Inval), wat de uitstraling van de stad niet ten goede komt. Vanwege de huidige economische situatie is de verwachting dat veel van deze gebieden de komende jaren niet ontwikkeld kunnen worden.
Om deze terreinen een tijdelijke en duurzame invulling te geven hebben we het plan opgepakt om deze open plekken in de stad om te vormen tot mobiele grondgebonden zonneparken:.

  • Mobiel omdat braakliggende terreinen op elk moment in gebruik genomen kunnen worden door de eigenaren.
  • Zonne-energie omdat dit een schone en stille manier is van duurzame energieopwekking, eenvoudig te onderhouden en eenvoudig te distribueren.
  • Grondgebonden omdat het zonnepark op eenvoudige wijze op te pakken en te verplaatsen is naar een ander braakliggend terrein , maar ook omdat een grote cluster van PV-panelen op de grond erg zichtbaar is en daarmee het gesprek over zonne-energie stimuleert.

Coöperatie van Bredase inwoners en bedrijven
Veel inwoners van Breda willen de omschakeling naar een duurzame energievoorziening wel maken maar vinden de stap op dit moment nog groot. Door mensen te verenigen in een zonne-energiecoöperatie en midden in de stad een zonnepark te realiseren, laten we de kracht van het collectief en het initiatief van onderop zien en stimuleren daarmee andere bewoners hetzelfde te doen.
Door samen te werken in de coöperatie worden initiële kosten en risico’s gedragen door alle leden. Elk lid is eigenaar van de coöperatie en dus van het zonnepark en heeft daarmee lange termijn voordelen op zijn investering. Dat maakt deze rechtsvorm zeer aantrekkelijk!

Lees hier het volledige plan: De Green Deal ‘Sun Share Breda’ (PDF).

Meer info

Random Portfolio