Initiëren

Zelf doen!

Om Breda snel te verduurzamen neemt Breda DuurSaam ook zelf het heft in handen.

Op dit moment zijn we bezig om:

  • een nuttige invulling te vinden voor de vele braakliggende terreinen
  • stadslandbouw op te zetten
  • grootschalige zonne-energie systemen te realiseren
  • meerdere watertappunten in Breda te plaatsen
  • zorginstellingen te voorzien van moestuintjes
  • burgers, scholen en bedrijven met elkaar te verbinden door middel van Duurzaam Café

Uitgebreidere info over lopende projecten vind je hier.