Visie en Missie

De uitdaging

Om in onze levensbehoeften te voorzien gebruiken we als mensheid erg veel grondstoffen. Zoveel zelfs, dat we op dit moment meer gebruiken dat de Aarde ons jaarlijks kan leveren. We verbruiken 1,5 Aarde, terwijl we toch maar één aardbol tot onze beschikking hebben. Simpel voorbeeld; we kappen meer bomen dan er teruggroeien. Het duurt namelijk even voordat een zaadje weer een boom is!

Maar ook niet-hernieuwbare grondstoffen (erts, olie, uranium, etc) worden schaarser en schaarser. Omdat deze grondstoffen vaak maar eenmalig worden gebruikt. ‘Op = Op’, zeg maar. Het is zaak deze liniaire productie-systemen zo snel mogelijk om te zetten naar gesloten kringlopen. Op deze manier maken we het voor de toekomstige generaties mogelijk om in hun behoeften te kunnen voorzien. Een duurzame samenleving belast de aarde niet meer dan dat zij aan kan. Dat zal inhouden dat wij onze levensstijl en de inrichting van onze samenleving fundamenteel zullen moeten aanpassen.

Verantwoordelijkheid nemen

Wat doen wij als betrokken burgers van Breda: rustig afwachten tot er iets gebeurt of zelf initiatief nemen?
Breda DuurSaam kiest ervoor om zelf in actie te komen! We richten ons op dat wat in onze eigen invloedssfeer ligt: concrete stappen binnen de lokale gemeenschap. Hoe? Je kunt hierbij denken aan het versterken van lokaal voedsel, lokale energie, duurzame mobiliteit en economie. Dit maakt Breda en omstreken veerkrachtiger en minder afhankelijk.

Toekomstbeeld

Ons toekomstbeeld gaat verder dan een samenleving die het gebruik van natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen heeft teruggedrongen. Het gaat over een hoge levenskwaliteit met een lage milieubelasting. Het gaat over een samenleving met wakkere, betrokken burgers. Het gaat over Bredanaars die met overtuiging kiezen voor een ecologisch, economisch en sociaal duurzame samenleving.

Transitie

We bevinden ons als mensheid middenin een overgangsfase. Van een samenleving zoals we die nu kennen, naar een samenleving die in balans is met zichzelf en de leefwereld om haar heen. Ook in economische zin.
Een belangrijke eerste stap op weg naar deze duurzame samenleving is bewustwording. Bewustwording in de zin dat we inzien dat we het anders móéten gaan doen. Maar ook dat het haalbaar is, inspirerend en verbindend.
Deze transitie is een samenspel tussen burgers, overheid en bedrijfsleven.

Onafhankelijkheid

Breda DuurSaam is een onafhankelijke cooperatie. Dat houdt in dat we niet zijn gebonden aan Gemeente Breda, producenten, leveranciers, aannemers of onderaannemers.