Geschiedenis

Breda DuurSaam is voort gekomen uit Transition Town Breda. Dit burgerinitiatief ontstond in september 2009 en stelt zich als doel om  de eigen stad of wijk omvormen naar een volhoudbare samenleving. Een die is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering, die robuust is tegen economische crises, die rekening houdt met mensen hier, maar ook met mensen elders in de wereld, die gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen. Een samenleving die de aarde niet uitput, kortom een volhoudbare samenleving.

Transition Towns verkennen de omslag naar die volhoudbare samenleving. Ze richten zich vooral op lokaal geproduceerd voedsel, energie, bouwmateriaal etc. om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het TT-concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Het  inspireert, enthousiasmeert en focust op mogelijkheden en kansen in plaats van op onmogelijkheden en bedreigingen. Meer info vind je op de site.

Maar om dit initiatief meer slagkracht te geven was het nodig om het professioneler aan te pakken. Vier leden hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om te overleggen of dit mogelijk was. Dat was het en op 1 september 2011 was de onafhankelijke coöperatie Breda DuurSaam een feit.

 

< Edwin Waelput en Ray Meur tekenen op 15 juli 2011 voor de oprichting van Breda DuurSaam