De Coöperatie

Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving opzet, begeleidt en uitvoert. Deze projecten richten zich op energiebesparing, duurzame energie, lokaal voedsel, bewust consumeren, wonen en mobiliteit.
Wij willen samen met burgers, bedrijven, onderwijs en overheid in Breda concreet werk maken van duurzame ontwikkeling.

We zetten ons in om:

  • de balans tussen economie & ecologie, werken & wonen, mens & milieu te herstellen.
  • de mensen in Breda bewust  te maken van de dringende noodzaak tot verandering
  • een stabiele en veerkrachtige lokale economie te realiseren, die ook duurzaam is op ecologisch en sociaal gebied.
  • de behoeftevoorziening van nu te transformeren naar consumeergedrag, dat de toekomst van de Aarde en haar volgende generaties niet in gevaar brengt.
  • innovatieve en/of laagdrempelige oplossingen aan te bieden op het gebied van duurzaam bouwen, consumeren, energie, voeding, vervoer en transport.

Daarnaast

  • zijn we verbonden met lokale en landelijke duurzaamheidnetwerken en mede daardoor beschikken over veel kennis, ervaring en mogelijkheden
  • waardoor we kunnen we adviseren & verbinden, begeleiden & ondersteunen, creëren & uitvoeren